OPÄTOVNÉ OTVORENIE GOLFOVÉHO IHRISKA

Ďakujeme za vašu podporu a priazeň počas celého roka 2020 a prajeme vám v mene celého tímu krásne sviatky.