Členská prihláška

V súčasnej dobe

Prihlasujem sa do občianskeho združenia Tri Duby Golf Resort, IČO: 37820338 a zároveň prehlasujem, že moje údaje sú pravdivé a budem sa riadiť platnými stanovami klubu. Na základe tohto prejavujem vážny a seriózny záujem o členstvo.

Typ členstva

V súčasnej dobePridaj komentár