Miestne pravidlá

Vstup iba pre hráčov so skúškou spôsobilosti

 1. Hranice ihriska (aut) – biele kolíky pozdĺž jamky č.1, č.2 a odpaliska – Diving Range, plot pozdĺž jamky č.4, biele kolíky za jamkou č. 18 hranica chipingu
 2. Vodné prekážky sú značené žltými alebo červenými kolíkmi
 3. Medzi jamkou č.10 a č. 9 je BIOTOP-BIOZÓNA značený bielo zelenými kolíkmi – Zákaz vstupu. Pokuta 100,-Euro, postupovať ako pri pozdížnej vode 26-1. Pri opakovanom porušení vylúčenie z ihriska.
 4. Prekážky a zábrany: nepohyblivé: cestičky (pravidlo 24-2), vodáreň, lavičky, odpadové koše, sondy, čističe na loptičky, hlavy ostrekovačov, vodné šachty, kolíky na označenie vzdialeností pohyblivé: kamene v pieskových prekážkach, hrable, kolíky na označenie vodných prekážok
 5. Pôda v oprave – je značná modrými kolíkmi (Pravidlo 25-1) Beztresná úľava – ochrana stromčekov do výšky 2 m, dropovanie lopty (Pravidlo 24-1).
 6. Vyznačené vzdialenosti 100-150-200 sú začiatok jamkoviska, Prechod z jamky č.9 cez jamku č.18 na jamku č.1 je zakázaný!
 7. Vyseknuté drny na odpalisku zahladiť pieskom, zlomené týčko odstrániť.  Vyseknuté drny na fairway vrátiť na pôvodné miesto.
 8. Diery na jamkovisku opraviť.
 9. Cvičné švihy na odpalisku sú zakázané.
 10. Hra a pohyb na golfovom ihrisku Tri Duby je na vlastné riziko.
 11. Hrací čas na 18 jamiek je 4 hod.
 12. V prípade zasiahnutia elektrického stĺpu a vedenia je hráč povinný         beztrestne opakovať ranu z pôvodného miesta.
 13. Hranie driving loptičiek je prísne zakázané. Pokuta 100,- € a zákaz hrania.
 14. Vstup so psom na golfové ihrisko je zakázaný.

Pridaj komentár