Prevádzkový poriadok Tri Duby Golf Resort

Naše golfové ihrisko Tri Duby Golf Resort je oficiálne otvorené od 26.marca 2021.Ihrisko bude otvorené s určitými obmedzeniami, vzhľadom na epidemiologické nariadenia a doznievajúcu zimu.

Prevádzka ihriska bude fungovať
v obmedzenom režime – bez Club Housu, reštaurácie a sanitárnych priestorov. Hru je potrebné si rezervovať vopred cez TeeTime.cz. V súlade s hygienickými opatreniami je v priestore recepcie možný vstup max. 2 osôb, preto Vám prosím o dodržiavanie tohto pravidla.

Ďakujeme, že ste s nami a tešíme sa na vás!