Vydržme, zotrvajme a tešme sa na krajšie a pozitívnejšie časy

Milí naši golfisti, hostia,

s odkazom na prijaté Uznesenie vlády o zákaze vychádzania, golfové ihrisko Tri Duby Golf Resort a Tri Duby Restaurant od 24.10.2020 bude DOČASNE ZATVORENÉ. Veríme, že nikto z nás si zrejme nepredstavoval tohtoročnú sezónu takýmto spôsobom, ale čo sa dá robiť. Vydržme, zotrvajme a tešme sa na krajšie a pozitívne časy. Ak má toto obmedzenie napomôcť tomu, že ihrisko otvoríme vo februári a od marca 2021 budeme fungovať nepretržite celú sezónu bez akýchkoľvek zákazov a obmedzení, tak to stojí za našu disciplínu!

Uznesenie vlády síce pripúšťa pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu ale vzhľadom na cieľ, ktorý sleduje „zákaz, resp. obmedzenie vychádzania“ si netreba toto ustanovenie vykladať veľmi obšírne. Treba si uvedomiť, že ihrisko je športovisko, pozemky sú vlastníctvom obchodnej spoločnosti a ako športovisko sa používa za účelom podnikania. Golfové ihrisko nie je prístupné širokej verejnosti, je prístupné len hráčom – golfistom, ktorý na ihrisku vykonávajú šport.


Golf je šport gentlemanov založený na pravidlách. A my všetci si pravidlá vážime takže „ Nepokazme si to !“ Veríme, že sezónu neukončíme len nápisom na sociálnych sieťach. Každopádne nepovažujme sezónu ešte za ukončenú! Aktuálne pre Vás pripravujeme zázemie na inštaláciu golfového trenažéra v našich priestoroch, aby sme Vám aj takýmto spôsobom umožnili venovať sa golfu aj v zimných mesiacoch.

Sledujte našu stránku, facebook a zostaňte všetci hlavne zdraví, v pohode a dúfame, že čoskoro sa opäť stretneme v našom pozitívnomm a krásnom prostredí nášho Tri Duby Golf Resort. Zo srdca celý tím Tri Duby Golf Resort.